Entegre Politikamız

Entegre Politikamız

Özak Elektronik olarak politikamız, sadece ticari, ekonomik ve yasal gerekçeleri sağlamak için değil, kaliteli ve çevreyi koruyan ürünler üretmek, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre mevzuatına uyumlu olarak tam bir müşteri memnuniyeti sağlamaktır.

 

Bu bağlamda, üretim ve süreç kalitemizi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı doğrultusunda sürekli olarak ölçecek ve geliştireceğiz. Bunun için dünya çapında kullanılan uygun kalite araçlarını firmamızda uygulanır hale getireceğiz.

 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili TSE-ISO 45001 Standardına uyumlu olarak kurduğumuz sistemimizi yasal mevzuat eşliğinde sürekli olarak kontrol edecek ve bizim için en değerli kaynak olan personelimizi tüm üretim ve hizmet süreçlerinde sağlık ve güvenlik açısından bilinçlendirip kollayarak iş kazalarını azaltacağız.

Sürdürülebilirlik

"Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilir Çevre” sloganıyla, ISO 14001 Standardının ön gördüğü çalışma şekline uygun olarak, üretim süreçlerimizi gerçekleştirirken, doğaya verebileceğimiz zararları önceden tespit ederek yasal mevzuata uyumlu tedbirler alıp atıklarımızı azaltarak çevre performansımızı sürekli olarak geliştireceğiz.

 

Bizlere rehberlik edecek kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği standartlarını birbirine entegre ederek, Entegre Yönetim Sistemi haline getirecek ve firma çapında yaygınlaşmasını sağlayacağız.

 

Nihai hedefin müşteri isteklerini ve şartlarını karşılamak olan günümüz dünyasında, bu şartlara uygun bir yapı oluşturmak; kalite sistemiyle, makine parkuruyla, eğitimli seçkin personeliyle, çevreye ve insana duyarlı üretim anlayışıyla, en önemlisi kalite anlayışıyla Türkiye’ de ve Dünya’ da saygın bir yer edinmek olan misyonumuzla, çalışmalarımızın bu hedef doğrultusunda odaklanmasını sağlayacak her türlü altyapı ve motivasyonu sağlamak, Yönetim Kurulu olarak bizim ilk amacımızdır. Bu şartları sağlamak için çalışanların eğitimleri, uygun çalışma şartlarını ve her türlü kaynağı sağlamayı tüm çalışanlarımıza taahhüt ederiz. Ekibimizle beraber el ele vererek bu çalışmalarımız neticesinde önümüzdeki üç yıl içerisinde Türkiye’ nin en büyük Uydu Alıcı ve elektronik devreler üreticisi olmak başlıca hedefimizdir.

"Yüksek Güven, Yüksek Teknoloji"